Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Podkategorie

Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenia majątkowe radnych powiatu dostępne są w menu Rada Powiatu.