Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie - GK. 6821.5.2020 28 styczeń 2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn. "Budowa ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie” 27 styczeń 2021
Obwieszczenie Nr GK.6821.5.2020 21 grudzień 2020
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie - Srebrny Borek” 02 grudzień 2020
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wydaniu decyzji ZRID dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki". 02 grudzień 2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. 02 grudzień 2020
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wydaniu decyzji ZRID dla inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów- Cieciorki-Konopki-Pęsy Lipno” 02 grudzień 2020
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego o wszczęcieu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Cmentarnej w Szumowie od km 0+000,00 do km 0+566,00” 02 grudzień 2020
Zmiana ogłoszenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 05 listopad 2020
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert założonych w otwartym konkursie ofert - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 26 październik 2020