Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - OR.272.3.2020 10 marzec 2020
Informacja z otwarcia ofert "Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r." - OR.272.3.2020 03 marzec 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego 26 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie "Ścinka poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego" 20 luty 2020
Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. 18 luty 2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa, fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie" - OR.272.9.2019 04 grudzień 2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie - OR.272.9.2019 22 listopad 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m na terenie wsi Mężenin i Górskie Ponikły-Stok _ IR.272.10.2019 23 wrzesień 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.12.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015B w lokalizacji km 0+000,00 - 0+710,00 - ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie 23 wrzesień 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.11.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B w lokalizacji km 9+513,00 – 10+417,00 w m. Szeligi Leśnica, Podłatki Duże, Łubnice Krusze 23 wrzesień 2019