Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.5.2020 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1993B... 12 listopad 2020
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania 05 listopad 2020
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 199B na odcinku ul. W. Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ul. Sadową do skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ul. Sosnową w Zambrowie do posesji Firmy GOL 21 październik 2020
Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,70 - IR.272.4.2020 13 październik 2020
Informacja o Wyborze ofety najkorzystniejszej - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029B Przeździecko Mroczki - granica województwa" - IR.272.3.2020 25 wrzesień 2020
Informacja z otwarcia ofert - IR.272.4.2020 - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1982B 17 wrzesień 2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak IR.272.3.2020 - przebudowa drogi powiatowej nr 2029B 15 wrzesień 2020
: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,70 02 wrzesień 2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029B Przeździecko Mroczki – granica województwa 31 sierpień 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - OR.272.3.2020 10 marzec 2020