Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i dostawa, fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie" - OR.272.9.2019 04 grudzień 2019
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie - OR.272.9.2019 22 listopad 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m na terenie wsi Mężenin i Górskie Ponikły-Stok _ IR.272.10.2019 23 wrzesień 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.12.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015B w lokalizacji km 0+000,00 - 0+710,00 - ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie 23 wrzesień 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.11.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B w lokalizacji km 9+513,00 – 10+417,00 w m. Szeligi Leśnica, Podłatki Duże, Łubnice Krusze 23 wrzesień 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.8.2019 28 sierpień 2019
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.272.9.2019 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz ze zwalczaniem śliskości w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 11 lipiec 2019
Informacja z otwarcia ofert - IR.272.12.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015B w lokalizacji km 0+000,00 - 0+710,00 - ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie 05 lipiec 2019
Informacja z otwarcia ofert - IR.272.11.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B w lokalizacji km 9+513,00 – 10+417,00 w m. Szeligi Leśnica, Podłatki Duże, Łubnice Krusze 05 lipiec 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Remont drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m na terenie wsi Mężenin i Górskie Ponikły-Stok” - IR.272.10.2019 04 lipiec 2019