Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Informacja o Wyborze ofety najkorzystniejszej - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029B Przeździecko Mroczki - granica województwa" - IR.272.3.2020 25 wrzesień 2020
Informacja z otwarcia ofert - IR.272.4.2020 - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1982B 17 wrzesień 2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak IR.272.3.2020 - przebudowa drogi powiatowej nr 2029B 15 wrzesień 2020
: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,70 02 wrzesień 2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029B Przeździecko Mroczki – granica województwa 31 sierpień 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - OR.272.3.2020 10 marzec 2020
Informacja z otwarcia ofert "Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r." - OR.272.3.2020 03 marzec 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego 26 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie "Ścinka poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego" 20 luty 2020
Powiat Zambrowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. 18 luty 2020