Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Sprzątanie liści z terenu pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów w okresie jesiennym 2020 r.” 13 październik 2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28 wrzesień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej - IR.7011.I.1.6.2020 18 wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IR.7021.1.21.2020 02 lipiec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1994B w miejscowości Poryte Jabłoń oraz 1981B w miejscowości Grądy Woniecko” - IR.7021.1.21.2020 25 czerwiec 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 25 czerwiec 2020
Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót naprawczych ścian, podłóg i sufitów w budynku sali sportowej Zespołu Szkól Nr 1 im. S. Roweckiego „Grota” w Zambrowie 17 czerwiec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Dostawa tablic znaków drogowych pionowych" 26 marzec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego" 25 marzec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu opracowań map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod wykonanie zadań: 1) przebudowa z rozbudową DP Nr 1982B 2) przebudowa z rozbudową DP nr 1993B - IR.7011.I.1.4.2020 02 marzec 2020