Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Sprzątanie ulic, parkingów i zatok postojowych w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów w roku 2021 29 grudzień 2020
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę - OR.272.5.2020 28 grudzień 2020
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Urzędu Miasta Zambrów - OR.272.6.2020 21 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę - OR.272.5.2020 03 grudzień 2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym - KD.272.1.2020 02 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty - "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r." 16 listopad 2020
Zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 10 listopad 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej w miejscowości Rutki -Kossaki wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych 21 październik 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej w miejscowości Rutki – Kossaki wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych" 14 październik 2020