Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: "Dostawa tablic znaków drogowych pionowych" 26 marzec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego" 25 marzec 2020
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu opracowań map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod wykonanie zadań: 1) przebudowa z rozbudową DP Nr 1982B 2) przebudowa z rozbudową DP nr 1993B - IR.7011.I.1.4.2020 02 marzec 2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - IR.7011.I.1.3.2020 27 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie "Sprzątanie ulic, parkingów i zatok postojowych w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów w roku 2020" 20 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby bieżącego utrzymania terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych" 20 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania map z projektami podziału 40 nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych dróg powiatowych Nr 1982B i 1993B 18 luty 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego" 04 luty 2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę w Powiecie Zambrowskim - OR.272.2.2020 03 luty 2020
Informacja o wyborze oferty na "Dostawę paliw płynnych dla Powiatu Zambrowskiego" - OR.272.1.2020 22 styczeń 2020