Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro

Tytuł Wytworzony
Zaproszenie do złożenia oferty "Dostawa paliw płynnych Powiatu Zambrowskiego" - OR.272.1.2021 14 styczeń 2021
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2020 r. samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Opróżnianie, wywóz i utylizacja śmieci z koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Zambrów 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Koszenie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Sprzątanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok postojowych oraz wygrabienie trawników w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów po sezonie zimowym 2020/2021 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego 29 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Sprzątanie ulic, parkingów i zatok postojowych w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów w roku 2021 29 grudzień 2020
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę - OR.272.5.2020 28 grudzień 2020
Sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Urzędu Miasta Zambrów - OR.272.6.2020 21 grudzień 2020
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę - OR.272.5.2020 03 grudzień 2020