Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenia majątkowe radnych powiatu dostępne są w menu Rada Powiatu.

Tytuł Wytworzony
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 23 październik 2019
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 03 październik 2019