Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Oświadczenia majątkowe radnych powiatu dostępne są w menu Rada Powiatu.

Tytuł Wytworzony
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 30 czerwiec 2020
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 21 czerwiec 2019