Raport o stanie Powiatu

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.

Tytuł Wytworzony
Raport o stanie Powiatu Zambrowskiego za rok 2019 14 maj 2020
Raport o stanie powiatu za 2018 rok 15 maj 2019