Zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Szumowo w sprawie przepudowy urządzeń wodnych w ramach inwestycji Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Żabikowo Rządowe-Kalinowo-Srebrna Jarzębie-Srebrny Borekod km 0+0 08 styczeń 2020
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postacji likwidacji oraz przebudowie sączka na dziale drenarskim obiektu melioracyjnego "Konopki Leśne". 16 grudzień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak BI.ZUZ.5.421.117.2019.ED udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzęn wodnych wedłgu wniosku GDDKiA Oddział Białystok 02 grudzień 2019
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociagu na rowie R-23-1 d na działce nr 25/2 w obrębie Zambrzyce Króle, gm. Rutki, pow. zambrowski 18 listopad 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Nr 106169B w obrębie miejscowości Szlasy-Mieszki i 05 listopad 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej Nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia, gmina Zambrów 04 listopad 2019
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obiektu melioracyjnego "Jabłonka - Tybory Kamianka" na działce nr 146, obręb Krajewo Białe. 28 październik 2019
Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Mężenin, gm. Rutki 11 wrzesień 2019
Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne 11 wrzesień 2019
Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Długobórz Pierwszy, gm. Zambrów. 30 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Wierzbowo, gm. Zambrów. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Dobrochy, gm. Rutki. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z realizacją inwestycji polegającej na „Projekcie i rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku Wygoda-Zambrów”. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 679". 06 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną, w związku z realizacją inwestycji polegającej na „Projekcie i rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku Wygoda-Zambrów” 22 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w obrębie ewidencyjnym Wądołki- Bućki, gmina Zambrów. 10 lipiec 2019
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód dla prób hydraulicznych oraz dla wykonania przewiertu dla rzeki Narew i Gać. 09 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną w obrębie ewidencyjnym Czerwony Bór, gmina Zambrów. 04 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Nowy Laskowiec, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni pojazdów zlokalizowanej w Zambrowie. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Krajewo Korytki, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Wierzbowo, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołece 24 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z terenu Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie. 14 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągu DN 700 relacji Hołowczyce - Rembelszczyzna - granica RP-LT pod wodami płynącymi 11 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągu DN700 relacji Hołowczyce-Rembelszczyzna-granica RP pod wodami płynącymi 10 czerwiec 2019