Zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Poryte Jabłoń, Gardlin, gm. Zambrów 03 luty 2021
Zawiadomienie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego pod dnem rzeki Mężynianka 11 grudzień 2020
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Białymstoku w sprawie wygaszenia decyzji BI.RUZ.421.5.2019 KB i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 27 październik 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 52/1 , obręb Wiśniewo, gm. Zambrów 27 październik 2020
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Białymstoku w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na tereny obszaru wyrobisk Szumowo 16 październik 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 113/4 , obręb Zambrów, gm. Zambrów 16 październik 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 48/2, obręb Krajewo Korytki, gm. Zambrów 03 sierpień 2020
Zawiadomienie w sprawie zagospodarowania terenów po wykonanej rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych złóż kruszywa naturalnego oraz wykonanie zapory bocznej z drogą i mnichem - urządzeniem piętrząco upustowym dla obszaru wyrobisk Szumowo I, II1A, IV, V, 31 lipiec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wzdłuż drogi krajowej nr 63, dz. 70/1 obręb Długobórz Pierwszy, gm. Zambrów 29 lipiec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 637/1, 637/2, 649, obrębu Rutki, droga gminna 106190B 06 lipiec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzelenia pozwolenia wodnopranego S8 24 czerwiec 2020
ogłosznie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego droga S8 01 czerwiec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzelenia pozwolenia wodnopranego dz. 70 obręb Cieciorki, gm. Zambrów 25 maj 2020
Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Powiatu DP 1982B 25 maj 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 143, obrębu Wiśniewo, gm. Zambrów 12 maj 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 469/10, obrębu Cieciorki, gm. Zambrów 04 maj 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego DG 106075B obręb Nowy Laskowiec 21 kwiecień 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 117/3 Kołaki Kościelne 21 kwiecień 2020
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przebudowy z rozbudową DP 1982B 17 kwiecień 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 191 obręb Kołaki Kościelne 25 marzec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 253/5 obręb Nowy Laskowiec 25 marzec 2020
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Nagórki Jabłoń 17 marzec 2020
Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Gminie Rutki 10 marzec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 142/2, Wola Zambrowska gm. Zambrów 05 marzec 2020
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz. 48 Krajewo Korytki, gm. Zambrów 02 marzec 2020
Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dz. 171 Nagórki Jabłoń, gm. Zambrów 02 marzec 2020
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego DP 1982B 02 marzec 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach 164, 165/2, 36/2, obrębu Rębiszewo Zegadły 20 luty 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie i likwidacji urządzeń melioracji wodnych tj. sączków drenarskich nr. 8,9,10,11 oraz odcinka zbi 18 luty 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przebudowę drenowania w postaci likwidacji części sączka drenarskiego nr 146 i wykonaniu sączka obiegowego 12 luty 2020
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Rutki na usługę wodną polegającą na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie rowów, przepustów, wylotów przykanalików oraz przebudowę i likw 31 styczeń 2020
Zawiadomienie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak: BI.ZUZ.5.421.117.2019.ED udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla wykonanania, przebudowy, likwidacji urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego n 29 styczeń 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie drenowania w postaci likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich w obiekcie melioracyjnym 29 styczeń 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie drenowania poprzez likwidację odcinków sączków drenarskich w dziale drenarskim nr. 16 w obiekcie melioracyjny 24 styczeń 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzeń wodnych tj.: budowę rowów przydrożnych z przepustami oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia. 27 styczeń 2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Szumowo w sprawie przepudowy urządzeń wodnych w ramach inwestycji Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Żabikowo Rządowe-Kalinowo-Srebrna Jarzębie-Srebrny Borekod km 0+0 08 styczeń 2020
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postacji likwidacji oraz przebudowie sączka na dziale drenarskim obiektu melioracyjnego "Konopki Leśne". 16 grudzień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 12.08.2019 r. znak BI.ZUZ.5.421.117.2019.ED udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzęn wodnych wedłgu wniosku GDDKiA Oddział Białystok 02 grudzień 2019
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociagu na rowie R-23-1 d na działce nr 25/2 w obrębie Zambrzyce Króle, gm. Rutki, pow. zambrowski 18 listopad 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Nr 106169B w obrębie miejscowości Szlasy-Mieszki i 05 listopad 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej Nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia, gmina Zambrów 04 listopad 2019
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obiektu melioracyjnego "Jabłonka - Tybory Kamianka" na działce nr 146, obręb Krajewo Białe. 28 październik 2019
Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Mężenin, gm. Rutki 11 wrzesień 2019
Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne 11 wrzesień 2019
Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Długobórz Pierwszy, gm. Zambrów. 30 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Wierzbowo, gm. Zambrów. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Dobrochy, gm. Rutki. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z realizacją inwestycji polegającej na „Projekcie i rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku Wygoda-Zambrów”. 26 sierpień 2019
Zawiadomienie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 679". 06 sierpień 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną, w związku z realizacją inwestycji polegającej na „Projekcie i rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku Wygoda-Zambrów” 22 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w obrębie ewidencyjnym Wądołki- Bućki, gmina Zambrów. 10 lipiec 2019
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód dla prób hydraulicznych oraz dla wykonania przewiertu dla rzeki Narew i Gać. 09 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną w obrębie ewidencyjnym Czerwony Bór, gmina Zambrów. 04 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Nowy Laskowiec, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni pojazdów zlokalizowanej w Zambrowie. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie ewidencyjnym Krajewo Korytki, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie ewidencyjnym Wierzbowo, gmina Zambrów. 01 lipiec 2019
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołece 24 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z terenu Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie. 14 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągu DN 700 relacji Hołowczyce - Rembelszczyzna - granica RP-LT pod wodami płynącymi 11 czerwiec 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągu DN700 relacji Hołowczyce-Rembelszczyzna-granica RP pod wodami płynącymi 10 czerwiec 2019