Ogłasza się, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 9:00 odbędą się obrady XV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

 

Rada Powiatu obradować będzie w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie – hala sportowa, ul. Konopnickiej 16.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji nadzwyczajnej.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2021- 2026;
  • uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2021;
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok;
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2021;
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021;
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2021.
 7. Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2020 rok.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 grudzień 2020 09:01 Albert Gawęcki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 grudzień 2020 09:02 Albert Gawęcki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 grudzień 2020 09:03 Albert Gawęcki