Ogłasza się, że w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 9:00 odbędą się obrady XIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie – hala sportowa, Aleja Wojska Polskiego 31.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok
  • uchwalenia Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025
  • odwołania Skarbnika Powiatu Zambrowskiego
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
 7. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 8. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 listopad 2020 10:53 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 10:53 Kamil Malinowski