Ogłasza się, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 9.00 odbędą się obrady XII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019- 2026;
  • zapewnienia środków finansowych na nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie rozbudowy szpitala celem otworzenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym;
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie sp. z o.o. na lata 2017-2020”;
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  • współpracy z Gminą Rutki przy realizacji letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie m. Rutki-Kossaki;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.
 8. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na temat przeprowadzonych kontroli na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2019 roku.
 9. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. w 2019 r.
 10. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie w roku 2019.
 11. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 za rok 2019.
 13. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim na lata 2012 - 2020 w 2019 roku.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 wrzesień 2020 11:48 Urszula Kulesza
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 12:34 Albert Gawęcki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 12:43 Albert Gawęcki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 12:50 Albert Gawęcki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 12:51 Albert Gawęcki