Karta informacyjna dokumentu

Dotyczy ogłoszenia nr:
1
Z dnia
01.10.2019
O naborze na stanowisko
Referent ds. osób niepełnosprawnych
Liczba zgłoszonych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Dane wybranych osób
Martyna Mianowska zamieszkała w Chmiele Pogorzel
Uzasadnienie
Komisja po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej – uznała, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełnia Pani Martyna Mianowska. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość obsługi programów komputerowych oraz spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych.
Treść:
    Prosimy pobrać poniżej załączniki
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja d 0 bytes Kamil Malinowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 październik 2019 09:59 Kamil Malinowski