Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zambrowie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek zysków i strat, Bilans Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie, zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 oraz informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej pdf 1.19 MB Kamil Malinowski
Informacja dodatkowa pdf 1.62 MB Kamil Malinowski
Rachunek zysków i strat jednostki pdf 896.01 KB Kamil Malinowski
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pdf 830.34 KB Kamil Malinowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 czerwiec 2019 11:30 Kamil Malinowski