JĘZYK MIGOWY

 1. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie (zwanym dalej "Starostwem") przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks: 86 271 20 92
 2. Osoby uprawnione - klienci Starostwa Powiatowego w Zambrowie  w celu załatwienia sprawy w Starostwie mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.
  Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w Starostwie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
  Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
 3. Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
 4. Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Starostwie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
 5. Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy pracowników Starostwa, posiadających przeszkolenie w posługiwaniu się językiem migowym.
 6. Starostwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
 7. Wzory wniosków i formularze w sprawach załatwianych w Starostwie są dostępne na stronie: http://powiatzambrowski.com/administracja.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 11:47 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 07:02 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 11:52 Kamil Malinowski