Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach:

 • komercyjnych,
 • niekomercyjnych,
 • innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy też zainteresowane osoby.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP Starostwa, wymaga zachowania następujących warunków:
  • umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Starostwo Powiatowe w Zambrowie. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
  • wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
  • nie modyfikowania informacji
 2. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
  • nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Starostwa;
  • ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 3. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 4. Starostwo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Starostwa a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji doc 78.50 KB Kamil Malinowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 11:46 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 06:47 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 maj 2019 08:07 Kamil Malinowski