Powiat Zambrowski, z siedzibą władz powiatu w Zambrowie, jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców z terytorium obejmującego: Gminę Kołaki Kościelne, Gminę Rutki, Gminę Szumowo, Gminę Zambrów i Miasto Zambrów.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Samodzielność Powiatu jako osoby prawnej podlega ochronie sądowej.

Ustrój Powiatu określa statut nadany uchwałą Nr XXVIII/223/18 Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 3660 i poz. 5449).

Adres: Powiat Zambrowski, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
NIP: 723 162 86 30
REGON: 450 670 255

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 10:27 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 06:58 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 07:08 Kamil Malinowski